Noticias

 • Nova versión (2013_b) de PicarOS Diego

  Esta noite, a partires das 24:00 horas (hora española) substituiremos a versión de descarga do PicarOS Diego, pola nova versión, á que se lle aplicaron os cambios decididos na última minino-devconf

 • Resumo da actividade na III Conferencia de desenvolvedores de GALPon MiniNo (III minino-devconf)

  Cita

  • Día: sábado 2 de novembro (2013)
  • Hora: 11:00 am
  • Lugar: Sala 2, Planta 6, Edif. Eldorado (Uruguai nº 8, Vigo)
   • Asistiron 6 desenvolvedores (un desde Murchante (Navarra), outro desde Tudela (Navarra) e outro desde Sevilla), o noso deseñador e 2 betatesters (unha desde Murchante (Navarra), que ademais é a nosa tradutora ao inglés, así como 2 usuarios avanzados en GNU/Linux colaboradores habituais e patrocinadores.

  Temas tratados

  Comezamos facendo unha breve exposición do estado da arte actual. Nun primeiro lugar falamos da MiniNo Ártabros, da súa a aceptación e da comenencia ou non de editar para o próximo ano unha revisión. Seguimos cunha exposición e debate sobre os últimos arranxos e a tendencia a seguir coa PicarOS. Para rematar expuxéronse as liñas de traballo actuais na minino4Rπ.

  Sobre MiniNo Ártabros (2.0)
  • Descargas no día da conferencia, revisado ás 11:40 am: 7.401

  Analizada a evolución neste ano de existencia, consideramos acadados os obxectivos da mesma, unha boa aceptación e un «feedback» moi positivo.

  Consideramos que dado o estado actual non é preciso publicar ningunha revisión. Deixamos a porta aberta ao feito de ter que volver pensar esta opción de darse o caso dalgún problema de seguranza ou unha evolución «critica» nalgún dos aplicativos básicos.

  Sobre MiniNo Alguadaira (1.2.2)
  • Descargas no día da conferencia, revisado ás 11:40 am: 3.318
   • i486 : 1.920
   • i686 : 1.398

  Despois da última revisión e publicación, consideramos que non é preciso publicar ningunha revisión, considerándoa «a extinguir», máis manténdoa presente para equipos de moi baixas prestacións. Aínda así, deixamos a porta aberta ao feito de ter que volver pensar esta opción de darse o caso dalgún problema de seguranza ou unha evolución «critica» nalgún dos aplicativos básicos.

  Sobre PicarOS Diego
  • Descargas no día da conferencia, revisado ás 11:40 am: 1.204
   • Directas: 912
   • Torrent: 292
    • Neste punto temos que agradecer a disposición de 14 usuarios a manter permanentemente activada (normalmente mediante os seus servidores multimedia) a semente «torrent»
  Revisións

  Estudio de propostas, que resultou aceptada por todos, para facer unha revisión a publicar nos próximos días:

  • Ao premer no iniciador de Tipos de letra, abre /home/minino no canto de /home/minino/.fonts, mais se prememos de novo, abreo correctamente. Solución temporal: engadir unha ligazón a .fonts chamada fonts e abrir fonts no canto de .fonts.
  • Corrixir pequeno (despiste) bug de comiñas no cambiafondo para que permita cartafoles con espazos no nome -> na liña do find
  • Corrixir pequeno (despiste) bug no pomodoro funciona con segundos no lugar de minutos -> sleep $((minutos…. *60))
  • Actualizar btsync (desde paquete deb ?)
  • Engadir un capturador de pantalla para firefox → screengrab
  • Instalar screenruler, imprescindible para saber que largo deixar no Libreoffice cando se usa un marco.
  • Modificar o Crea iniciadores para que ao arrastrar un cartafol xere un acceso directo a ese cartafol (ou sexa, un iniciador coa liña caja /cartafol/que/sexa).
  • Actualizar google earth, na versión actual deixou de funcionar a busca de lugares.
  • Comprobar se podemos incluír na .ISO o stellarium
  • Actualizar phonon
  • Actualizar os correctores de galego
  • Reinstalar calibre de Sid (o de Wheezy non vai)
  • Instalar python-imaging para o recortado de imaxes
  • Engadir Katamotz/Katamoz Exercicios para tratar as dificultades de lectura e escritura ou dislexia.
  Sobre minino4Rπ

  Este produto aínda non foi publicado, mantemos unha imaxe de uso «interno» a xeito de vista previa para probas.

  O atraso neste desenvolvemento debese puntualmente a dous feitos:

  • O desenvolvemento da PicarOS entretívonos máis tempo do agardado, cunha elevada carga de traballo, especialmente aos responsábeis da coordinación.
  • O atraso na devolución dos equipos (físicos) de Raspberry Pi que tiñamos cedidos para as actividades na prisión de Monterroso.

  É a nosa intención poder publicar unha beta despois das datas do Nadal, aínda que creemos que esa data pode ser algo precipitada, aínda así marcámonola como obxectivo .

  Liñas de traballo a seguir:

  1. Completar a integración do escritorio LXDE segundo os nosos parámetros e requirimentos.
   1. Aplicación de temas gráficos específicos, paneis, barras, etc.
   2. Modificación dos temas Gtk (2 e 3) así como os Qt, para unificar a aparencia.
  2. Conmutación/anulación dos servizos (daemon) para alixeirar a carga.
  3. Integración dos nosos aplicativos particulares.
  4. Configuración/reconfiguración dos aplicativos para optimizar o rendemento.

  .

  Esta actividade forma parte das actividades que GALPon realiza ao abeiro do convenio de colaboración asinado coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), e incluídas no Plan de Acción de Software Libre 2013 da Xunta de Galicia.

 • III minino-devconf

  Por fin!

  Despois de non dar atopado unhas datas nas que puideramos coincidir ós máis posíbeis, finalmente imos xuntarnos os que dun xeito ou outro colaboramos no desenvolvemento de MiniNo, PicarOS e minino4RPi. Isto será o vindeiro sábado día 2 a partires das 11 da mañá.

  Falaremos fundamentalmente do desenvolvemento da minino4RPi e das últimas corrección e melloras a aplicar na próxima PicarOS e ver se é convinte facer unha revisión da MiniNo 2.0

  Vémosos!

  Esta actividade forma parte das actividades que GALPon realiza ao abeiro do convenio de colaboración asinado coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), e incluídas no Plan de Acción de Software Libre 2013 da Xunta de Galicia.

 • Descarga do PicarOS

  Xa se superaron as 1.000 Descargas da versión Diego do PicarOS.

  Grazas a todos polo voso interese.

 • PicarOS e KDE-Edu

  PicarOS estará presente no Encontro entre mestres e desenvolvedores de KDE-Edu

 • Canle de Youtube para titoriais

  Os que teñades interese en estar ao tanto dos videotitoriais do PicarOS, podedes subscribirvos á canle en Youtube
  https://www.youtube.com/channel/UCi0pM51tjNYOqUkU5ILD2IQ

 • Publicados novos vídeotitoriais

  Na sección de videotitoriais  temos dispoñíbeis os catro primeiros dunha colección que agardamos sexa profusa

 • Presentación da PicarOS Diego

  Vídeo descritivo xeral da nova versión.

  Información máis detallada en «gdrive» (acceso libre)

  www.youtube.com/watch?v=kvea-r7dTk0#t=30

 • MiniNo PicarOS estará presente no SFD de Granada

  Os nosos compañeiros da Asoc. GCubo e a OSL da Universidade de Granada (UGR) organizan a súa festa arredor do Día da Liberdade do Software cuns actos entre os que se inclúe a presentación da nosa PicarOS.

 • Publicada a versión RC do PicarOS Diego

  Ás 13:44:53 do sábado 7 pechamos todas as incidencias de probas tras engadir as suxestións que foron feitas, co que procedemos á construción da imaxe ISO.

  Descargas: https://minino.galpon.org/gl/descargas

  (Esta é unha ISO híbrida que pode gravarse nun DVD ou transferir a un dispositivo USB de polo menos 4GB)

  Nota: para transferila a un USB ver o como no wiki de GALPon.

  Novidades na RC do PicarOS Diego

  • Actualización do núcleo (kernel) á versión 3.10.1

  • Parcheado do núcleo con «gobohide» polo que denominámola como «3.10.1-picaros».

  • Elimínase a opción de 2 usuarios (minino/picaros) e substitúese pola configuración de 4 escritorios predefinidos, conmutables con só un reinicio de sesión:

   • Escritorio «infantil» para pantallas de alta resolución, <1200, (PicarOS).

   • Escritorio «infantil» adaptado a ultra portátiles e pantallas de baixa resolución 1024x768 (PicarOS netbook).

   • Escritorio «serio» igual que o LXDE de MiniNo (MiniNo).

   • Escritorio «serio» igual que o «estilo Gnome» de MiniNo (Gnome2).

  • O nome de usuario e o contrasinal predeterminados son, en ambos os casos «minino».

  • Engádese unha opción de cambio automático de fondos de pantalla.

  • Engádese «gobohide» (activado de forma predeterminada na instalación, non así en vivo) para agochar todos os directorios e ficheiros sensibles da vista dos pequenos «aprendices», para evitar calquera manipulación indebida.

   • Esta funcionalidade pódese activar/desactivar desde a «Configuración da sesión de escritorio», necesitando reiniciar o equipo.

  • Engadida unha opción (desactivada de forma predeterminada para que sexa o pai/profesor/administrador quen a active) que impide «fixar» os cambios feitos no escritorio, restablecendo no seguinte inicio a configuración inicial (ou a que se realizou con esta opción desactivada).

  • Agora o sistema detecta a presenza de baterías e activa a súa supervisión cando esta existe. Engadíuselle unha mensaxe de voz para a alarma de «baixa carga». (Grazas á nosa little-betatester Marta Carpintero).

  • Engádese un sistema de «nube» persoal con BitTorrent Sync para sincronizar «cartafois» con calquera outro equipo ou teléfono intelixente (dispón de clientes para Mac OSX, Windows, iOS e Android, en GNU/Linux, FreeBSD e dispositivos NAS utilízase un cliente web, dispoñible para a práctica totalidade de arquitecturas, aloxado no noso sistema, a través de calquera navegador coa ruta http://localhost:8888.

   • Para este aplicativo (btsync) creamos un mini aplicativo, con icona na área de notificación, para activar/desactivar, acceder á páxina de compartición/configuración (no navegador) e supervisar os últimos elementos engadidos á sincronización.

   • Nota: esta «nube» non depende de ningún servidor externo, os ficheiros alóxanse nos equipos sincronizados, polo que «só» as persoas autorizadas acceden a eles (dependendo do nivel de autorización que se lles outorgou) e nunca perdemos o seu control.

  • Engadido un sistema de asistencia remota, por compartición de escritorio, que simplifica os pasos a dar especialmente polo «neófito» que necesite axuda.

   • Destacar que o que demanda axuda «só» ten que escribir o número IP que lle facilite o seu «axudante» e que este só necesitará facer (unha vez) o encamiñado (NAT) da súa computadora.

  • Engadida unha opción en menús para desmontar dispositivos USB sen necesidade de abrir o xestor de ficheiros.

  • Modificados os instaladores.

  • Reducido o tamaño final (3,3 GB) para que caiba sen dificultade nun dispositivo de memoria USB de 4GB, sen sacrificar a instalación de ningún programa ou utilidade (lembrar que hai dispositivos con 4GB nominais que só teñen unha capacidade real de 3,7 GB).

  • Modificado o tema de carga do SO

  • Substitúese «Dia» por «VUE» por estar mellor adaptado para un entorno educativo.

  • Integrada a versión 0.5.1 de Virtual Midi Piano Keyboard.

  • Engadidas as traducións de Laby, Anki, Hidrogen, wmpk, Mixxx, Marble, Scratch, GTans, Jokosher, Tanglet, Stopmotion, gobohide, BTSync, Xerador de carnés, Creador de diplomas e Creador de orlas.

  • Todos os elementos específicos de PicarOS en catalán, grazas a Jose Angel Galegos.

  • Agora todos os cartafois de miniaplicativos e escritorio aparecen co seu nome no idioma de entorno ($LANG).

  • Engadidos novos mini aplicativos á barra de tarefas.

  • Engadido un «programiña» que permítenos debuxar sobre a pantalla. Perfecto para exposicións nun aula ou para facer vídeo titoriais.

  • Corrixido un bug no «noso» inicio de lxde (startlxde) na configuración de temas con «obconf».

  Pra rematar, informar de que incluímos no noso web unha nova opción do menú «Vídeotitoriais» onde iremos incluíndo tanto vídeos de axuda elaborados pola factoría GALPon MiniNo como calquera outros que poidan facer os nosos usuarios.

  É a nosa intención facilitar ao máximo o uso desta derivada a aquelas persoas que chegan de novas ao mundo da liberdade tecnolóxica.

   

Páxinas