Resumo da actividade na III Conferencia de desenvolvedores de GALPon MiniNo (III minino-devconf)

Lun, 04/11/2013 - 12:10 -- mbouzada

Cita

 • Día: sábado 2 de novembro (2013)
 • Hora: 11:00 am
 • Lugar: Sala 2, Planta 6, Edif. Eldorado (Uruguai nº 8, Vigo)
  • Asistiron 6 desenvolvedores (un desde Murchante (Navarra), outro desde Tudela (Navarra) e outro desde Sevilla), o noso deseñador e 2 betatesters (unha desde Murchante (Navarra), que ademais é a nosa tradutora ao inglés, así como 2 usuarios avanzados en GNU/Linux colaboradores habituais e patrocinadores.

Temas tratados

Comezamos facendo unha breve exposición do estado da arte actual. Nun primeiro lugar falamos da MiniNo Ártabros, da súa a aceptación e da comenencia ou non de editar para o próximo ano unha revisión. Seguimos cunha exposición e debate sobre os últimos arranxos e a tendencia a seguir coa PicarOS. Para rematar expuxéronse as liñas de traballo actuais na minino4Rπ.

Sobre MiniNo Ártabros (2.0)
 • Descargas no día da conferencia, revisado ás 11:40 am: 7.401

Analizada a evolución neste ano de existencia, consideramos acadados os obxectivos da mesma, unha boa aceptación e un «feedback» moi positivo.

Consideramos que dado o estado actual non é preciso publicar ningunha revisión. Deixamos a porta aberta ao feito de ter que volver pensar esta opción de darse o caso dalgún problema de seguranza ou unha evolución «critica» nalgún dos aplicativos básicos.

Sobre MiniNo Alguadaira (1.2.2)
 • Descargas no día da conferencia, revisado ás 11:40 am: 3.318
  • i486 : 1.920
  • i686 : 1.398

Despois da última revisión e publicación, consideramos que non é preciso publicar ningunha revisión, considerándoa «a extinguir», máis manténdoa presente para equipos de moi baixas prestacións. Aínda así, deixamos a porta aberta ao feito de ter que volver pensar esta opción de darse o caso dalgún problema de seguranza ou unha evolución «critica» nalgún dos aplicativos básicos.

Sobre PicarOS Diego
 • Descargas no día da conferencia, revisado ás 11:40 am: 1.204
  • Directas: 912
  • Torrent: 292
   • Neste punto temos que agradecer a disposición de 14 usuarios a manter permanentemente activada (normalmente mediante os seus servidores multimedia) a semente «torrent»
Revisións

Estudio de propostas, que resultou aceptada por todos, para facer unha revisión a publicar nos próximos días:

 • Ao premer no iniciador de Tipos de letra, abre /home/minino no canto de /home/minino/.fonts, mais se prememos de novo, abreo correctamente. Solución temporal: engadir unha ligazón a .fonts chamada fonts e abrir fonts no canto de .fonts.
 • Corrixir pequeno (despiste) bug de comiñas no cambiafondo para que permita cartafoles con espazos no nome -> na liña do find
 • Corrixir pequeno (despiste) bug no pomodoro funciona con segundos no lugar de minutos -> sleep $((minutos…. *60))
 • Actualizar btsync (desde paquete deb ?)
 • Engadir un capturador de pantalla para firefox → screengrab
 • Instalar screenruler, imprescindible para saber que largo deixar no Libreoffice cando se usa un marco.
 • Modificar o Crea iniciadores para que ao arrastrar un cartafol xere un acceso directo a ese cartafol (ou sexa, un iniciador coa liña caja /cartafol/que/sexa).
 • Actualizar google earth, na versión actual deixou de funcionar a busca de lugares.
 • Comprobar se podemos incluír na .ISO o stellarium
 • Actualizar phonon
 • Actualizar os correctores de galego
 • Reinstalar calibre de Sid (o de Wheezy non vai)
 • Instalar python-imaging para o recortado de imaxes
 • Engadir Katamotz/Katamoz Exercicios para tratar as dificultades de lectura e escritura ou dislexia.
Sobre minino4Rπ

Este produto aínda non foi publicado, mantemos unha imaxe de uso «interno» a xeito de vista previa para probas.

O atraso neste desenvolvemento debese puntualmente a dous feitos:

 • O desenvolvemento da PicarOS entretívonos máis tempo do agardado, cunha elevada carga de traballo, especialmente aos responsábeis da coordinación.
 • O atraso na devolución dos equipos (físicos) de Raspberry Pi que tiñamos cedidos para as actividades na prisión de Monterroso.

É a nosa intención poder publicar unha beta despois das datas do Nadal, aínda que creemos que esa data pode ser algo precipitada, aínda así marcámonola como obxectivo .

Liñas de traballo a seguir:

 1. Completar a integración do escritorio LXDE segundo os nosos parámetros e requirimentos.
  1. Aplicación de temas gráficos específicos, paneis, barras, etc.
  2. Modificación dos temas Gtk (2 e 3) así como os Qt, para unificar a aparencia.
 2. Conmutación/anulación dos servizos (daemon) para alixeirar a carga.
 3. Integración dos nosos aplicativos particulares.
 4. Configuración/reconfiguración dos aplicativos para optimizar o rendemento.

.

Esta actividade forma parte das actividades que GALPon realiza ao abeiro do convenio de colaboración asinado coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), e incluídas no Plan de Acción de Software Libre 2013 da Xunta de Galicia.