1.2 Alguadaira
Axuda en galego
© Equipo GALPon MiniNo. Publicado baixo a licenza de documentación libre GNU (GFDL)

Índice de contidos

Coñece ao MiniNo

Enfeitar o MiniNo

Domestica ao MiniNo

MiniNo traballador

Xogar co MiniNo

MiniNo rebelde

Problemas coñecidos

Garantía e licenza