Recuperar ficheiros borrados ou de memorias formatadas - Titorial 36

Neste titorial explicase como recuperar en PícarOS ficheiros borrados, de dispositivos defectuosos ou de memorias que foron formatadas accidentalmente.