PicarOS - Titorial 6

Neste vídeo amosamos cómo engadir trebellos ou miniaplicativos a PicarOS