PicarOS - Titorial 3

Activar os efectos compiz e uso básico dalgúns engadidos preestablecidos.