Picar SOS -Tutorial 8

Un pequeno aplicativo para amosar os videotutoriais dos aplicativos incluídos en PicarOS.