Publicación da beta1 de MiniNo 3.0 Queiles

Mar, 12/01/2016 - 19:19 -- mbouzada

Xa está dispoñíbel a versión de probas «beta1» do futuro MiniNo Queiles 3.0.

Tendo en conta que as máquinas obxectivo desta distribución adoitan seren bastante vellas é frecuente que teñamos temor á perda de datos por seren o disco tamén moi vello; para paliar este eventual problema temos xa instalado «Cronopete».

Cronopete é un programa moi sinxelo para realizar copias de seguridade do noso cartafol persoal, é un programa semellante a Time Machine de Mac e ten unha interface moi simple. Na pantalla principal atoparemos información sobre a última copia de seguridade realizada con Cronopete e a próxima copia programada para realizar con Cronopete.

Cronopete xestiona as copias de seguridade do noso «/home» podendo eliminar da copia de seguridade algúns cartafoles que non queiramos que se copien. Isto é moi útil para realizar copias de seguridade do cartafol «documentos» (por exemplo), e crear un cartafol dentro de documentos do que non queremos que realicen copias de seguridade e aí engadiremos os ficheiros que queiramos manter a marxe das copias de Cronopete.

Un dato importante de Cronopete é que non se pode realizar copias de seguridade dentro do mesmo disco do sistema do que estamos realizando a copia. Polo que teremos que dispoñer dun disco (ou unha memoria removible) externo conectado por USB para realizar as copias de seguridade. Inda que isto poida parecer un pouco raro, é lóxico que non realicemos copias de seguridade no mesmo disco xa que en caso de fallar dito disco, perderemos tanto os ficheiros orixinais como as copias.

A fin de que sirva de axuda para as consultas no foro ou para facer calquera instalación de controladores específicos de hardware, instalamos tamén «inxi» unha potente orde de consola, da que podedes ver formas de uso aquí e aquí.

Se tendes curiosidade por probala, podedes descargar a imaxe ISO e o ficheiro de comprobación md5

Para axudarnos a corrixir fallos, podedes informarnos no foro específico.