Crear marcos en PícarOS - Titorial 14

Titorial sobre como crear documentos con marcos personalizados empregando ferramentas de PícarOS e LibreOffice.