Actualizar lanzadores en PícarOS - Titorial 20

Tres titoriais (un tras outro) sobre lanzadores: o primeiro explica como actualizar os lanzadores, o segundo como agochar ou amosar os lanzadores e o terceiro como modificar calquera cousa relacionada cos lanzadores.